Danh mục
0
0
DJ JAVIX
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • 2001: Bắt đầu học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
  • 2001 - 2005: Sơ cấp Piano Jazz
  • 2005 - 2008: Trung cấp Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy

Tất cả khoá học