Danh mục
0
0
Đình Sa Bùi
Học viên: 113
Khóa học: 2810

Kinh nghiệm

  • Ths Bùi Đình Sa.
  • Nơi công tác hiện tại: AMPHI {Singapore} Pte Ltd.
  • Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vinadevt.

Tất cả khoá học