Interests

VN

avatar

Đinh Ngọc Chiến

3
4.3
9
  • Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ngay từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng CAD 2D và 3D để xây dựng mô hình, làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
  • Nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn AutoCAD cho sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp tại công ty.
  • Hơn10 năm kinh nghiệm áp dụng AutoCAD trong công việc.
  • Có nhiều năm kinh nghiệm dạy online về Autocad với hàng nghìn học viên.
  • Có chứng chỉ AutoDesk Certified Professtional - AutoCAD for Drafting and Design
Đinh Ngọc Chiến
Courses: 3
Rating: 4.3
Followers: 9

Đinh Ngọc Chiến

About
  • Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ngay từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng CAD 2D và 3D để xây dựng mô hình, làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.
  • Nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn AutoCAD cho sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp tại công ty.
  • Hơn10 năm kinh nghiệm áp dụng AutoCAD trong công việc.
  • Có nhiều năm kinh nghiệm dạy online về Autocad với hàng nghìn học viên.
  • Có chứng chỉ AutoDesk Certified Professtional - AutoCAD for Drafting and Design
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...