Danh mục
0
0
Đình Khánh Đoàn
Học viên: 4
Khóa học: 5604

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Đoàn Đình Khánh – Nhà đầu tư cá nhân với phương pháp đặc thù tạo lợi nhuận đều đặn 6% - 10% mỗi quý.
  • Sở hữu hệ thống tiêu chí riêng biệt giúp nhà đầu tư mỗi tháng chỉ mất không đầy 4h làm việc nhưng vẫn luôn đạt lợi nhuận cao.
  • Khách mời quen thuộc chia sẻ cảm nhận, kinh nghiệm giao dịch chứng khoán trong cộng đồng NIK.

Tất cả khoá học