Interests

VN

avatar

Đinh Hồng Lĩnh

3
4.6
13
 • Hiện đang là Phó giám đốc Công nghệ TOPICA UNI, Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA
 • Tốt nghiệp Thủ khoa Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2012
 • Kinh nghiệm:
 • 5 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo trực tuyến E-learning, đặc biệt trong lĩnh vực Tin học văn phòng
 • 8 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin
 • 7 năm kinh nghiệm áp dụng Tin học văn phòng trong công việc
Đinh Hồng Lĩnh
Courses: 3
Rating: 4.6
Followers: 13

Đinh Hồng Lĩnh

About
 • Hiện đang là Phó giám đốc Công nghệ TOPICA UNI, Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA
 • Tốt nghiệp Thủ khoa Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2012
 • Kinh nghiệm:
 • 5 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo trực tuyến E-learning, đặc biệt trong lĩnh vực Tin học văn phòng
 • 8 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin
 • 7 năm kinh nghiệm áp dụng Tin học văn phòng trong công việc
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...