Interests

VN

avatar

Đầu Bếp Hoàng Cường

0
0
0
 • Đầu bếp Hoàng Cường
 • Tác giả: Phương pháp ăn dặm 3in1.
 • Tác giả: Chữa biếng ăn thuận tự nhiên.
 • Admin group: Ăn dặm 3in1 - Ăn dặm từ trái tim.
 • Sáng lập ứng dụng dành cho mẹ và bé: FamiEdu.
 • Trong 1 năm mở trên 70 lớp học trực tiếp về ăn dặm tại hơn 10 tỉnh thành Việt Nam.
 • Có khoảng 10.000 học viên online ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
Đầu Bếp Hoàng Cường
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đầu Bếp Hoàng Cường

About
 • Đầu bếp Hoàng Cường
 • Tác giả: Phương pháp ăn dặm 3in1.
 • Tác giả: Chữa biếng ăn thuận tự nhiên.
 • Admin group: Ăn dặm 3in1 - Ăn dặm từ trái tim.
 • Sáng lập ứng dụng dành cho mẹ và bé: FamiEdu.
 • Trong 1 năm mở trên 70 lớp học trực tiếp về ăn dặm tại hơn 10 tỉnh thành Việt Nam.
 • Có khoảng 10.000 học viên online ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
Top Courses

No Related Course