Interests

VN

avatar

Đào Việt Hồng

1
4.7
0
  • Giáo viên kinh nghiệm trên 10 năm dạy tin học các trường nghề, trường THPT, trung tâm tin học.
  • Giáo viên Tin học chương trình UP (Unlimited Potential) của Microsoft
  • Dạy PowerPoint cho giáo viên THCS, THPT về dùng trình chiếu điện tử trong giảng bài đối với học sinh
  • Dạy cấp tốc cho nhiều sinh viên báo cáo kết quả học tập bằng PowerPoint.
Đào Việt Hồng
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Đào Việt Hồng

About
  • Giáo viên kinh nghiệm trên 10 năm dạy tin học các trường nghề, trường THPT, trung tâm tin học.
  • Giáo viên Tin học chương trình UP (Unlimited Potential) của Microsoft
  • Dạy PowerPoint cho giáo viên THCS, THPT về dùng trình chiếu điện tử trong giảng bài đối với học sinh
  • Dạy cấp tốc cho nhiều sinh viên báo cáo kết quả học tập bằng PowerPoint.
Top Courses
Loading...