Danh mục
0
0
Đào Trường Giang
Học viên: 0
Khóa học: 5

Kinh nghiệm

  • Kinh nghiệm đào tạo tiếng Việt cho người Trung tại Trung Quốc 3 năm, phiên dịch tiếng Trung 8 năm.
  • Giám đốc trung tâm tiếng Trung Mr.Giang, thành lập từ năm 2012.

Tất cả khoá học