Interests

VN

avatar

Đào Thị Diệu Linh

1
5
0
  • Cô Đào Thị Diệu Linh hiện đang giảng dạy bộ môn Tâm lý - Giáo dục tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Cô Linh có hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học. Những chuyên ngành tâm lý học cô đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu: Tâm lý học đại cương; tâm lý học lứa tuổi; tâm lý học phát triển; tâm lý học sư phạm; tâm lý học ngôn ngữ; tâm lý học quản trị kinh doanh; các khóa học kỹ năng sống, kỹ năng mềm dành cho học sinh, sinh viên,tu nghiệp sinh...
Đào Thị Diệu Linh
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Đào Thị Diệu Linh

About
  • Cô Đào Thị Diệu Linh hiện đang giảng dạy bộ môn Tâm lý - Giáo dục tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Cô Linh có hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học. Những chuyên ngành tâm lý học cô đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu: Tâm lý học đại cương; tâm lý học lứa tuổi; tâm lý học phát triển; tâm lý học sư phạm; tâm lý học ngôn ngữ; tâm lý học quản trị kinh doanh; các khóa học kỹ năng sống, kỹ năng mềm dành cho học sinh, sinh viên,tu nghiệp sinh...
Top Courses
Loading...