Danh mục
0
0
Đào Quang Thép
Học viên: 15
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Hiện đang là giám đốc marketing công ty cổ phần học viện cắm hoa Nefertiti
  • Kinh nghiệm truyền thông: 3 năm (Facebook, Youtube)
  • Kinh nghiệm bán hàng Online 2 năm, đạt trên 200 đơn/ngày

Tất cả khoá học