Interests

VN

avatar

Đào Quang Thép

1
3.2
0
 • Hiện đang là giám đốc marketing công ty cổ phần học viện cắm hoa Nefertiti
 • Kinh nghiệm truyền thông: 3 năm (Facebook, Youtube)
 • Kinh nghiệm bán hàng Online 2 năm, đạt trên 200 đơn/ngày
 • Tư vấn và thực hiện chiến lược quảng cáo cho trên 20 dòng sản phẩm
 • Phát triển hệ thống kênh Youtube, mỗi ngày mang về 70 – 100.000 lượt tiếp cận tự nhiên
 • Triển khai phát triển chuỗi cửa hàng dịch vụ bán lẻ, đào tạo về sự kiện, hoa, làm bánh, tráp ăn hỏi, nấu ăn
Đào Quang Thép
Courses: 1
Rating: 3.2
Followers: 0

Đào Quang Thép

About
 • Hiện đang là giám đốc marketing công ty cổ phần học viện cắm hoa Nefertiti
 • Kinh nghiệm truyền thông: 3 năm (Facebook, Youtube)
 • Kinh nghiệm bán hàng Online 2 năm, đạt trên 200 đơn/ngày
 • Tư vấn và thực hiện chiến lược quảng cáo cho trên 20 dòng sản phẩm
 • Phát triển hệ thống kênh Youtube, mỗi ngày mang về 70 – 100.000 lượt tiếp cận tự nhiên
 • Triển khai phát triển chuỗi cửa hàng dịch vụ bán lẻ, đào tạo về sự kiện, hoa, làm bánh, tráp ăn hỏi, nấu ăn
Top Courses
Loading...