Interests

VN

avatar

Đào Ngọc Cường

8
3.9
2
 • Diễn Giả - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty cổ phần đào tạo đánh thức tiềm năng Việt.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty TM và DV Tân Phú Hưng, Chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam.
 • Giải đặc biệt cuộc thi: Viết tìm hiểu Liệt sĩ – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
 • Giải nhì cuộc thi: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử.
 • Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam năm 2012.
 • Chuyên gia đào tạo, chia sẻ các phương pháp nuôi dạy con hiệu quả tới phụ huynh và giáo viên
Đào Ngọc Cường
Courses: 8
Rating: 3.9
Followers: 2

Đào Ngọc Cường

About
 • Diễn Giả - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty cổ phần đào tạo đánh thức tiềm năng Việt.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty TM và DV Tân Phú Hưng, Chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam.
 • Giải đặc biệt cuộc thi: Viết tìm hiểu Liệt sĩ – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
 • Giải nhì cuộc thi: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử.
 • Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam năm 2012.
 • Chuyên gia đào tạo, chia sẻ các phương pháp nuôi dạy con hiệu quả tới phụ huynh và giáo viên
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...