Interests

VN

avatar

Đào Ngọc Cường

1
5
1
 • Diễn Giả - Chủ tịch HĐQT Công ty TM và DV Tân Phú Hưng, Chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam
 • Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam năm 2012
 • Giải đặc biệt cuộc thi: Viết tìm hiểu Liệt sĩ – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
 • Giải Nhì cuộc thi: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử.
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiều giải thưởng, Bằng khen của TW Đoàn, các Bộ, Công đoàn Tw...
 • Giải thưởng tấm gương lao động xuất sắc Asian 2015.
 • Là đại sứ thương hiệu cho thuốc cai nghiện Bông Sen ( Thuốc cai nghiện duy nhất Việt Nam trên thế giới).
 • Nhiều báo đài phỏng vấn đưa tin và mời tham gia tư vấn các chương trình trên truyền hình như báo: Tuổi trẻ, pháp luật, phụ nữ, Doanh nhân và thương hiệu, Thương gia thị trường, Tạp chí tuyền hình....Đài truyền hình Hà Nội, Thanh Hóa, VTC, VTV...
Đào Ngọc Cường
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Đào Ngọc Cường

About
 • Diễn Giả - Chủ tịch HĐQT Công ty TM và DV Tân Phú Hưng, Chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam
 • Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam năm 2012
 • Giải đặc biệt cuộc thi: Viết tìm hiểu Liệt sĩ – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
 • Giải Nhì cuộc thi: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử.
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiều giải thưởng, Bằng khen của TW Đoàn, các Bộ, Công đoàn Tw...
 • Giải thưởng tấm gương lao động xuất sắc Asian 2015.
 • Là đại sứ thương hiệu cho thuốc cai nghiện Bông Sen ( Thuốc cai nghiện duy nhất Việt Nam trên thế giới).
 • Nhiều báo đài phỏng vấn đưa tin và mời tham gia tư vấn các chương trình trên truyền hình như báo: Tuổi trẻ, pháp luật, phụ nữ, Doanh nhân và thương hiệu, Thương gia thị trường, Tạp chí tuyền hình....Đài truyền hình Hà Nội, Thanh Hóa, VTC, VTV...
Top Courses
Loading...