Interests

VN

avatar

Đào Hương Thủy

1
2.5
0
  • 15 năm học tập và giảng dạy Tiếng Đức
  • 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây- Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội
  • 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Viện Goethe Hà Nội
  • Hàng năm được Nhà Trường cử đi bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành Giáo học pháp <Phương pháp giảng dạy> tại các Trường, Viện ngôn ngữ có uy tín tại CHL B Đức, Áo
Đào Hương Thủy
Courses: 1
Rating: 2.5
Followers: 0

Đào Hương Thủy

About
  • 15 năm học tập và giảng dạy Tiếng Đức
  • 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây- Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội
  • 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Viện Goethe Hà Nội
  • Hàng năm được Nhà Trường cử đi bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành Giáo học pháp <Phương pháp giảng dạy> tại các Trường, Viện ngôn ngữ có uy tín tại CHL B Đức, Áo
Top Courses
Loading...