Danh mục
0
0
Đào Hương Thủy
Học viên: 11
Khóa học: 9960

Kinh nghiệm

  • 15 năm học tập và giảng dạy Tiếng Đức
  • 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây- Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội
  • 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Viện Goethe Hà Nội

Tất cả khoá học