Danh mục
0
0
Đặng Tuấn Tiến (Ceo Steve Đặng)
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Có kinh nghiệm tìm việc và phỏng vấn ứng tuyển ngay từ thời sinh viên Trải qua nhiều vị trí và ngành nghề khác nhau từ năm 2006 đến nay.
  • Năm 2011, diễn thuyết chuyên sâu về lĩnh vực viết CV - Phỏng vấn ứng tuyển - Xây dựng thương hiệu cá nhân cho hơn 40 trường ĐH - CĐ - Trung cấp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh như ĐH Bách Khoa, ĐH KHXH&NV, ĐH Luật, CĐ Tài Chính - Hải quan, Trung cấp Văn thư lưu trữ, ĐH Tôn Đức Thắng, nhà văn hóa Sinh viên, Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên Tp. Hồ Chí Minh v.v... cho gần 40.000 lượt học viên từ năm 2011.
  • Giữ vai trò phỏng vấn viên trong các chương trình "Ngày hội tuyển dụng", "Phỏng vấn thử - Thành công thật" từ năm 2013 đến nay tại Nhà văn hóa Thanh Niên và các trường Đại học.

Tất cả khoá học