Danh mục
0
0
Đặng Trần Lê Vũ
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Ukulele tại Toa Tàu.
  • Hơn 4000 học viên theo học online.
  • 50 học viên theo học đều đặn mỗi tuần, tổng cộng có khoảng hơn 400 học viên đã theo học từ năm 2012 đến nay.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan