Interests

VN

avatar

Đặng Trần Lê Vũ

0
0
2
  • Giảng viên Ukulele tại Toa Tàu.
  • Hơn 4000 học viên theo học online.
  • 50 học viên theo học đều đặn mỗi tuần, tổng cộng có khoảng hơn 400 học viên đã theo học từ năm 2012 đến nay.
  • Là tác giả của sách Acoustic Guitar phát hành 2015 và ebook guitar đệm hát (alezaa).
  • Hơn 7000 giờ giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc.
Đặng Trần Lê Vũ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 2

Đặng Trần Lê Vũ

About
  • Giảng viên Ukulele tại Toa Tàu.
  • Hơn 4000 học viên theo học online.
  • 50 học viên theo học đều đặn mỗi tuần, tổng cộng có khoảng hơn 400 học viên đã theo học từ năm 2012 đến nay.
  • Là tác giả của sách Acoustic Guitar phát hành 2015 và ebook guitar đệm hát (alezaa).
  • Hơn 7000 giờ giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc.
Top Courses

No Related Course