Interests

VN

avatar

Đặng Thu Hà

1
4.1
0
  • Nghề nghiệp: Biên kịch, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, giảng viên tại trung tâm hỗ trợ tài năng Điện ảnh - Hội điện ảnh Việt Nam.
  • Giảng viên có 1 kịch bản điện ảnh được sản xuất và khoảng 300 tập phim truyền hình đã được lên sóng: Bí mật của Eva, Cuộc chiến hoa hồng...
  • CTV viết kịch bản của đài VTV, ANTV và Hãng phim truyền hình TP. Hồ Chí Minh
Đặng Thu Hà
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 0

Đặng Thu Hà

About
  • Nghề nghiệp: Biên kịch, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, giảng viên tại trung tâm hỗ trợ tài năng Điện ảnh - Hội điện ảnh Việt Nam.
  • Giảng viên có 1 kịch bản điện ảnh được sản xuất và khoảng 300 tập phim truyền hình đã được lên sóng: Bí mật của Eva, Cuộc chiến hoa hồng...
  • CTV viết kịch bản của đài VTV, ANTV và Hãng phim truyền hình TP. Hồ Chí Minh
Top Courses
Loading...