Interests

VN

avatar

Đặng Thanh Trúc

1
3
0
  • 08 năm giảng dạy Tin học văn phòng Cơ Bản và Nâng cao tại Trung Tâm Tin Học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên. TP. HCM
  • Đào tạo và luyên thi cấp chứng chỉ Tin Cơ Bản và Nâng cao Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên khoảng 3000 học viên/1 năm
  • Đạt Chứng chỉ Master MOS (Do Microsoft Cấp)
  • Chứng chỉ Oracle (OCA)
  • Cử - Nhân Công Nghệ Thông Tin Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên. Tp. HCM
Đặng Thanh Trúc
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

Đặng Thanh Trúc

About
  • 08 năm giảng dạy Tin học văn phòng Cơ Bản và Nâng cao tại Trung Tâm Tin Học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên. TP. HCM
  • Đào tạo và luyên thi cấp chứng chỉ Tin Cơ Bản và Nâng cao Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên khoảng 3000 học viên/1 năm
  • Đạt Chứng chỉ Master MOS (Do Microsoft Cấp)
  • Chứng chỉ Oracle (OCA)
  • Cử - Nhân Công Nghệ Thông Tin Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên. Tp. HCM
Top Courses
Loading...