Danh mục
0
0
Đặng Ngọc Trung
Học viên: 1
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • 2013 - 2014: Tham gia dạy học xóa mũ chữ cho trẻ em vùng khó khăn.
  • 2014 - 2016: Nghiên cứu khoa học tại khoa Hóa - Đại học Đà Lạt.
  • 2016 - 2017: Học tập tại Trung Tâm hợp tác Chuyên Gia và Kỹ Thuật với nước ngoài.