Danh mục
0
0
Đặng Ngân Sơn
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia đào tạo 3DsMax.
  • Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.
  • Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan