Interests

VN

avatar

Đặng Ngân Sơn

0
0
3
  • Chuyên gia đào tạo 3DsMax.
  • Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.
  • Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.
Đặng Ngân Sơn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 3

Đặng Ngân Sơn

About
  • Chuyên gia đào tạo 3DsMax.
  • Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.
  • Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.
Top Courses

No Related Course