Danh mục
0
0
Đặng Minh Hạnh
Học viên: 4
Khóa học: 245

Kinh nghiệm

  • Doanh nhân, diễn giả.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.
  • 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm, phát triển cá nhân cũng như giao tiếp, bán hàng, làm việc đội nhóm, lãnh đạo.

Tất cả khoá học