Danh mục
0
0
Đặng Huyền Trang
Học viên: 2
Khóa học: 292

Kinh nghiệm

  • Doanh nhân, diễn giả, .
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm, phát triển cá nhân cũng như giao tiếp, bán hàng, làm việc đội nhóm, lãnh đạo.

Tất cả khoá học