Interests

VN

avatar

Công Tuấn Anh Nguyễn

2
0
0
  • Là giảng các khóa tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao tại Antoree.
  • Là giảng viên tiếng Anh online, giúp đỡ rất nhiều bạn học tiếng Anh ở các vùng miền trên cả lớp qua Skype.
  • Có niềm đang mê với ngôn ngữ và hướng tiếp cận với ngôn ngữ vô cùng mới lạ theo thời đại 4.0.
  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tiếng Anh khoa học kĩ thuật trường đại học Bách Khoa và loại khá chuyên ngành tiếng Anh nghề nghiệp quốc tế do Trường Đại Học Marjon - Vương Quốc Anh cấp.
  • Ngay từ thời sinh viên, đã là Leader của câu lạc bộ tiếng Anh Yobroz nơi giúp đỡ hàng nghìn bạn học viên tự luyện với anh với người nước ngoài miễn phí ở bờ hồ, vì vậy tôi có kinh nghiệm thực chiến trong quá trình trải nghiệm, tiếp xúc trực tiếp với giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế.
Công Tuấn Anh Nguyễn
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 0

Công Tuấn Anh Nguyễn

About
  • Là giảng các khóa tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao tại Antoree.
  • Là giảng viên tiếng Anh online, giúp đỡ rất nhiều bạn học tiếng Anh ở các vùng miền trên cả lớp qua Skype.
  • Có niềm đang mê với ngôn ngữ và hướng tiếp cận với ngôn ngữ vô cùng mới lạ theo thời đại 4.0.
  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tiếng Anh khoa học kĩ thuật trường đại học Bách Khoa và loại khá chuyên ngành tiếng Anh nghề nghiệp quốc tế do Trường Đại Học Marjon - Vương Quốc Anh cấp.
  • Ngay từ thời sinh viên, đã là Leader của câu lạc bộ tiếng Anh Yobroz nơi giúp đỡ hàng nghìn bạn học viên tự luyện với anh với người nước ngoài miễn phí ở bờ hồ, vì vậy tôi có kinh nghiệm thực chiến trong quá trình trải nghiệm, tiếp xúc trực tiếp với giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế.
Top Courses
Loading...
Loading...