Interests

VN

avatar

Chương Bùi

0
0
0
 • * Chủ tịch, Công ty TNHH BIz First
 • * Certified NLP Trainer, Business Coach, Hypnotherapist
 • * Certified Coach of DISC and Motivators (by Dr Tony Alessandra)
 • * Hơn 15 năm kinh nghiệm làm diễn giả
 • * Giám đốc Đào tạo, vùng Hồ Chí Minh 1, Cộng đồng Doanh nhân Quốc tế BNI
 • * "Giám đốc Đào tạo xuất sắc 2016", Cộng đồng Doanh nhân Quốc tế BNI
 • * Nguyên Phó giám đốc, Trung tâm Phát triển Khoa học Quản lý và Công nghệ ứng dụng (CATEM), Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 • * Nguyên Giảng viên Quản trị kinh doanh, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
 • * Dịch giả, quyển sách bán chạy nhất 8 năm liền tại Vinabook.com, quyển "Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả" (First News, 2008)
Chương Bùi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Chương Bùi

About
 • * Chủ tịch, Công ty TNHH BIz First
 • * Certified NLP Trainer, Business Coach, Hypnotherapist
 • * Certified Coach of DISC and Motivators (by Dr Tony Alessandra)
 • * Hơn 15 năm kinh nghiệm làm diễn giả
 • * Giám đốc Đào tạo, vùng Hồ Chí Minh 1, Cộng đồng Doanh nhân Quốc tế BNI
 • * "Giám đốc Đào tạo xuất sắc 2016", Cộng đồng Doanh nhân Quốc tế BNI
 • * Nguyên Phó giám đốc, Trung tâm Phát triển Khoa học Quản lý và Công nghệ ứng dụng (CATEM), Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 • * Nguyên Giảng viên Quản trị kinh doanh, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
 • * Dịch giả, quyển sách bán chạy nhất 8 năm liền tại Vinabook.com, quyển "Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả" (First News, 2008)
Top Courses

No Related Course