Danh mục
0
0
Chương Bùi
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • * Chủ tịch, Công ty TNHH BIz First
  • * Certified NLP Trainer, Business Coach, Hypnotherapist
  • * Certified Coach of DISC and Motivators (by Dr Tony Alessandra)

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan