Danh mục
0
0
Chu Việt Anh
Học viên: 12
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập và quản lý của Trung tâm Anh ngữ VACschool.
  • Người sáng lập fanpage và kênh youtube Luyện thi tiếng Anh cùng thầy Việt Anh, đã giúp hơn 50.000 học sinh luyện thi qua các năm.
  • TOEIC: 980

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan