Interests

VN

avatar

Chu Việt Anh

2
4.6
0
 • Người sáng lập và quản lý của Trung tâm Anh ngữ VACschool.
 • Người sáng lập fanpage và kênh youtube Luyện thi tiếng Anh cùng thầy Việt Anh, đã giúp hơn 50.000 học sinh luyện thi qua các năm.
 • TOEIC: 980
 • Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn tiếng Anh năm 2010.
 • Đạt giải Nhì học sinh giỏi khu vực Duyên hải Bắc Bộ 2008, 2009.
 • Đạt giải Nhất HSG Tỉnh Hưng Yên 2007.
 • Phương pháp "Practical English" dễ hiểu, tiếp cận vấn đề theo hướng tổng quát, giúp học viên nắm được bản chất của phần kiến thức qua mỗi bài giảng, luôn luôn áp dụng vào thực tế thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết sáo rỗng.
 • Nhiệt huyết, tận tâm, trả lời mọi thắc mắc của học viên nhanh chóng.
Chu Việt Anh
Courses: 2
Rating: 4.6
Followers: 0

Chu Việt Anh

About
 • Người sáng lập và quản lý của Trung tâm Anh ngữ VACschool.
 • Người sáng lập fanpage và kênh youtube Luyện thi tiếng Anh cùng thầy Việt Anh, đã giúp hơn 50.000 học sinh luyện thi qua các năm.
 • TOEIC: 980
 • Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn tiếng Anh năm 2010.
 • Đạt giải Nhì học sinh giỏi khu vực Duyên hải Bắc Bộ 2008, 2009.
 • Đạt giải Nhất HSG Tỉnh Hưng Yên 2007.
 • Phương pháp "Practical English" dễ hiểu, tiếp cận vấn đề theo hướng tổng quát, giúp học viên nắm được bản chất của phần kiến thức qua mỗi bài giảng, luôn luôn áp dụng vào thực tế thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết sáo rỗng.
 • Nhiệt huyết, tận tâm, trả lời mọi thắc mắc của học viên nhanh chóng.
Top Courses
Loading...
Loading...