Interests

VN

avatar

CHU QUANG MINH

2
4.3
0
  • Thành viên sáng lập KiwiGROUP, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, tư vấn giải pháp lẫn cung ứng dịch vụ cho ngành công nghiệp Crypto Currency tại Việt Nam.
  • Tác giả Ebook "Crypto Currency & Hành trình triệu đô" và thuộc nhóm biên soạn ebook "Blockchain 101"
  • Hơn 10 năm giữ các vị trí quản lý và điều hành tại các công ty trong và ngoài nước như Việt Trung Hoa, HongLeong Bank, Vina-link Group, KiwiGROUP...
  • Tham gia đào tạo cho hơn 2.000 học viên về các chủ đề: tư duy thành công; quản lý tài chính cá nhân; xây dựng hệ thống kinh doanh online...
CHU QUANG MINH
Courses: 2
Rating: 4.3
Followers: 0

CHU QUANG MINH

About
  • Thành viên sáng lập KiwiGROUP, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, tư vấn giải pháp lẫn cung ứng dịch vụ cho ngành công nghiệp Crypto Currency tại Việt Nam.
  • Tác giả Ebook "Crypto Currency & Hành trình triệu đô" và thuộc nhóm biên soạn ebook "Blockchain 101"
  • Hơn 10 năm giữ các vị trí quản lý và điều hành tại các công ty trong và ngoài nước như Việt Trung Hoa, HongLeong Bank, Vina-link Group, KiwiGROUP...
  • Tham gia đào tạo cho hơn 2.000 học viên về các chủ đề: tư duy thành công; quản lý tài chính cá nhân; xây dựng hệ thống kinh doanh online...
Top Courses
Loading...
Loading...