Danh mục
0
0
CHU HỒNG HẢI
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Bộ môn này hình thành sau 2 năm thực hành, nghiên cứu, phân tích, thống kê và đúc kết, vì vậy hiện tại không ở đâu giảng dạy môn này.
  • Nhiều năm tìm hiểu, thực hành, phân tích, thống kê và đúc kết phương pháp Toán tuyển dụng.

Tất cả khoá học