Interests

VN

avatar

Châu Vĩnh Luân

3
4.3
0
 • Thạc sĩ Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học Ứng dụng tại Trường Đại Học Thiên Tân Trung Quốc.
 • Có kinh nghiệm dạy tiếng Trung trên 5 năm, giúp học viên cải thiện và học tốt tiếng Trung.
 • Vốn kiến thức tiếng Trung phong phú, vững chắc, am hiểu sâu sắc về văn hóa Trung Quốc, sẽ giúp cho học viên hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Hoa.
 • Dạy bằng lòng nhiệt huyết và truyền cảm hứng cho các học viên, giúp họ yêu thích và chinh phục tiếng Trung trong thời gian ngắn.
 • Đã từng học và làm việc tại Trung Quốc.
 • Đã từng biên - phiên dịch nhiều nơi, am hiểu nhiều lĩnh vực và những kỹ năng khác.
Châu Vĩnh Luân
Courses: 3
Rating: 4.3
Followers: 0

Châu Vĩnh Luân

About
 • Thạc sĩ Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học Ứng dụng tại Trường Đại Học Thiên Tân Trung Quốc.
 • Có kinh nghiệm dạy tiếng Trung trên 5 năm, giúp học viên cải thiện và học tốt tiếng Trung.
 • Vốn kiến thức tiếng Trung phong phú, vững chắc, am hiểu sâu sắc về văn hóa Trung Quốc, sẽ giúp cho học viên hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Hoa.
 • Dạy bằng lòng nhiệt huyết và truyền cảm hứng cho các học viên, giúp họ yêu thích và chinh phục tiếng Trung trong thời gian ngắn.
 • Đã từng học và làm việc tại Trung Quốc.
 • Đã từng biên - phiên dịch nhiều nơi, am hiểu nhiều lĩnh vực và những kỹ năng khác.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...