Danh mục
0
0
Cát Văn Khôi
Học viên: 1
Khóa học: 9960

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia Kinh doanh Online với hơn 06 năm kinh nghiệm.
  • Anh đã chia sẻ cho hàng chục nghìn người và đa số họ đều áp dụng thành công. Mục tiêu của anh là chia sẻ cho 01 triệu người và giúp cho 100,000 doanh nghiệp xây dựng hệ thống kinh doanh Online thành công.
  • Tác giả cuốn sách “Bạn chính là số một”– Top Best Seller của Kho vàng tri thức VTC2

Tất cả khoá học