Danh mục
0
0
Cao Thị Thúy Nga
Học viên: 1
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên chuyên nghiệp với trên 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu với học viên mất gốc, học viên muốn có cơ sở và phương pháp tự học hoặc nâng cao năng lực ngoại ngữ một cách dễ dàng nhất.

Tất cả khoá học