Danh mục
0
0
Các giảng viên yoga người Ấn Độ và bác sĩ thể thao trung tâm Hương Anh Fitness & Yoga.
Học viên: 0
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Hương Anh Fitness & Yoga được thành lập năm 2012.
  • Hương Anh Fitness & Yoga là thành viên của Liên Minh Yoga thế giới ( Yoga Alliance International).
  • Hương Anh Fitness & Yoga là thành viên tích cực của Liên Đoàn Yoga Việt Nam.

Tất cả khoá học