Interests

VN

avatar

Bùi Thị Thùy Liên

1
1
0
  • Cán Bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh Ngân Hàng Agribank.
  • Đã từng qua các vị trí công tác: tín dụng, hậu kiểm, phụ trách Phòng giao dịch (Quản lý hoạt động huy động vốn, cho vay và một số dịch vụ khác của Phòng Giao dịch).
  • Thạc sỹ tại Học Viện Ngân hàng (năm 2006-2009)
Bùi Thị Thùy Liên
Courses: 1
Rating: 1
Followers: 0

Bùi Thị Thùy Liên

About
  • Cán Bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh Ngân Hàng Agribank.
  • Đã từng qua các vị trí công tác: tín dụng, hậu kiểm, phụ trách Phòng giao dịch (Quản lý hoạt động huy động vốn, cho vay và một số dịch vụ khác của Phòng Giao dịch).
  • Thạc sỹ tại Học Viện Ngân hàng (năm 2006-2009)
Top Courses
Loading...