Danh mục
0
0
Bùi Thị Thùy Liên
Học viên: 2
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Cán Bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh Ngân Hàng Agribank.
  • Đã từng qua các vị trí công tác: tín dụng, hậu kiểm, phụ trách Phòng giao dịch (Quản lý hoạt động huy động vốn, cho vay và một số dịch vụ khác của Phòng Giao dịch).
  • Thạc sỹ tại Học Viện Ngân hàng (năm 2006-2009)

Tất cả khoá học