Interests

VN

avatar

Bùi Thị Kim Dung

1
3.5
0
 • IELTS Speaking: 8.0.
 • Đạt học bổng toàn phần Cao Học của Đại Học Quốc Tế.
 • Có kinh nghiệm giảng dạy Anh văn giao tiếp, IELTS trên 3 năm.
 • Có nhiều kinh nghiệm thực tế giao tiếp với người nước ngoài.
 • Giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm như AMA, North International School, SAS và trung tâm Anh văn cá nhân (2014).
 • Từng tham gia các cuộc khảo thí IELTS tại Việt Nam.
 • Làm việc nhiều năm tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Bùi Thị Kim Dung
Courses: 1
Rating: 3.5
Followers: 0

Bùi Thị Kim Dung

About
 • IELTS Speaking: 8.0.
 • Đạt học bổng toàn phần Cao Học của Đại Học Quốc Tế.
 • Có kinh nghiệm giảng dạy Anh văn giao tiếp, IELTS trên 3 năm.
 • Có nhiều kinh nghiệm thực tế giao tiếp với người nước ngoài.
 • Giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm như AMA, North International School, SAS và trung tâm Anh văn cá nhân (2014).
 • Từng tham gia các cuộc khảo thí IELTS tại Việt Nam.
 • Làm việc nhiều năm tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Top Courses
Loading...