Danh mục
0
0
Bùi Quốc Kỳ
Học viên: 39
Khóa học: 1781

Kinh nghiệm

  • Hợp tác đào tạo sinh viên môn Mạng truyền số liệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, Q.7.
  • Phụ trách các mảng đào tạo CCNA Routing and Switching, các môn Route, Switch của chương trình CCNP Routing, Switching, CCNA Voice và CCNA Collaboration.

Tất cả khoá học