Interests

VN

avatar

Bùi Quốc Kỳ

4
4.5
0
  • Hợp tác đào tạo sinh viên môn Mạng truyền số liệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, Q.7.
  • Phụ trách các mảng đào tạo CCNA Routing and Switching, các môn Route, Switch của chương trình CCNP Routing, Switching, CCNA Voice và CCNA Collaboration.
Bùi Quốc Kỳ
Courses: 4
Rating: 4.5
Followers: 0

Bùi Quốc Kỳ

About
  • Hợp tác đào tạo sinh viên môn Mạng truyền số liệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, Q.7.
  • Phụ trách các mảng đào tạo CCNA Routing and Switching, các môn Route, Switch của chương trình CCNP Routing, Switching, CCNA Voice và CCNA Collaboration.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...