Interests

VN

avatar

Bùi Quang Trung

2
3.6
0
  • Lập trình viên với 6 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, Objective-C, Swift, lập trình game mobile.
  • Từng làm việc trong nhiều dự án lớn cho các khách hàng Nhật và xây dựng các hệ thống tương tác với nhiều người dùng.
  • Đảm nhiệm nhiều vị trí như Senior Developer, Technical Leader nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.
Bùi Quang Trung
Courses: 2
Rating: 3.6
Followers: 0

Bùi Quang Trung

About
  • Lập trình viên với 6 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, Objective-C, Swift, lập trình game mobile.
  • Từng làm việc trong nhiều dự án lớn cho các khách hàng Nhật và xây dựng các hệ thống tương tác với nhiều người dùng.
  • Đảm nhiệm nhiều vị trí như Senior Developer, Technical Leader nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.
Top Courses
Loading...
Loading...