Interests

VN

avatar

Bùi Đức Tùng

1
0
1
  • Người sáng lập Ghozk Tatoo Academy
  • Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp
  • Lọt vào top 100 thợ xăm được yêu thích nhất Việt Nam
  • Kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đào tạo nhiều học viên ra nghề tự tin với vốn kiến thức thực tiễn chắc chắn.
Bùi Đức Tùng
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

Bùi Đức Tùng

About
  • Người sáng lập Ghozk Tatoo Academy
  • Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp
  • Lọt vào top 100 thợ xăm được yêu thích nhất Việt Nam
  • Kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đào tạo nhiều học viên ra nghề tự tin với vốn kiến thức thực tiễn chắc chắn.
Top Courses
Loading...