Interests

VN

avatar

Bùi Đức Tiến

1
3.6
0
  • Giảng viên khoa Anh Đại học Sư Phạm TP.HCM
  • Ủy viên BCH Hội giảng dạy tiếng Anh TP.HCM
  • Chuyên dạy các bộ môn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên chuyên ngữ
  • Điểm IELTS 8.5
Bùi Đức Tiến
Courses: 1
Rating: 3.6
Followers: 0

Bùi Đức Tiến

About
  • Giảng viên khoa Anh Đại học Sư Phạm TP.HCM
  • Ủy viên BCH Hội giảng dạy tiếng Anh TP.HCM
  • Chuyên dạy các bộ môn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên chuyên ngữ
  • Điểm IELTS 8.5
Top Courses
Loading...