Interests

VN

avatar

Bùi Anh Tuấn

1
4
1
  • Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế
  • Trưởng đại diện Công ty CP tài nguyên WTJ ( Taiwan)
  • Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP XNK Hoàng Minh Châu
  • Giảng viên doanh nghiệp của Topica Uni, giảng dạy các bộ môn Kỹ năng Quản trị, Quản trị chi phí doanh nghiệp, Tái lập doanh nghiệp...
Bùi Anh Tuấn
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Bùi Anh Tuấn

About
  • Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế
  • Trưởng đại diện Công ty CP tài nguyên WTJ ( Taiwan)
  • Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP XNK Hoàng Minh Châu
  • Giảng viên doanh nghiệp của Topica Uni, giảng dạy các bộ môn Kỹ năng Quản trị, Quản trị chi phí doanh nghiệp, Tái lập doanh nghiệp...
Top Courses
Loading...