Danh mục
0
0
Bùi Anh Tuấn
Học viên: 4
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế
  • Trưởng đại diện Công ty CP tài nguyên WTJ ( Taiwan)
  • Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP XNK Hoàng Minh Châu

Tất cả khoá học