Interests

VN

avatar

Bianca Rayner

1
3.5
1
 • Bianca là một giáo viên người Úc đã có kinh nghiệm giảng dạy về giao tiếp tiếng Anh 2 năm ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Bianca là một nhà phát triển cộng đồng đầy kinh nghiệm đầy nhiệt huyết và đam mê. Cô đã từng làm việc với rất nhiều tổ chức làm về phát triển, quản lý và áp dụng các dự án vào cộng đồng. Cô có nhiều kinh nghiệm trọng việc phát triển và điều hành các dự án về cộng đồng, phát triển các đề xuất gọi vốn và quản lí ngân quỹ. Cô cũng có kinh nghiệm trong việc quản lí nhân viên, đào tạo, hợp tác dịch vụ, phát triển chính sách và lập kế hoạch chiến lược.
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • Nhân viên hoạch định phát triển của Vredeseilanden-VECO Việt Nam.
 • Phòng nghiên cứu và phát triển giáo dục tại chương trình học Tiếng Anh trực tuyến TOPICA NATIVE (TOPMITO)
 • Phòng Sức khỏe và An toàn của hội đồng Mitchell Shire.
 • Nhân viên cộng đồng và phát triển Sức khỏe tại thành phố Port Phillip - Úc.
 • Nhân viên Nghệ thuật và Phục Hưng tại thành phố Port Phillip - Úc.
 • Nhân viên dự án Hòa Giải tại thành phố Port Phillip - Úc.
Bianca Rayner
Courses: 1
Rating: 3.5
Followers: 1

Bianca Rayner

About
 • Bianca là một giáo viên người Úc đã có kinh nghiệm giảng dạy về giao tiếp tiếng Anh 2 năm ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Bianca là một nhà phát triển cộng đồng đầy kinh nghiệm đầy nhiệt huyết và đam mê. Cô đã từng làm việc với rất nhiều tổ chức làm về phát triển, quản lý và áp dụng các dự án vào cộng đồng. Cô có nhiều kinh nghiệm trọng việc phát triển và điều hành các dự án về cộng đồng, phát triển các đề xuất gọi vốn và quản lí ngân quỹ. Cô cũng có kinh nghiệm trong việc quản lí nhân viên, đào tạo, hợp tác dịch vụ, phát triển chính sách và lập kế hoạch chiến lược.
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • Nhân viên hoạch định phát triển của Vredeseilanden-VECO Việt Nam.
 • Phòng nghiên cứu và phát triển giáo dục tại chương trình học Tiếng Anh trực tuyến TOPICA NATIVE (TOPMITO)
 • Phòng Sức khỏe và An toàn của hội đồng Mitchell Shire.
 • Nhân viên cộng đồng và phát triển Sức khỏe tại thành phố Port Phillip - Úc.
 • Nhân viên Nghệ thuật và Phục Hưng tại thành phố Port Phillip - Úc.
 • Nhân viên dự án Hòa Giải tại thành phố Port Phillip - Úc.
Top Courses
Loading...