Danh mục
0
0
Bảo Vũ Nhữ
Học viên: 13
Khóa học: 9963

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ: Công nghệ thông tin
  • Admin Cộng đồng NodeJS Việt Nam: https://nodejs.vn
  • Kỹ sư phần mềm, trưởng nhóm lập trình tại Trung tâm Giải pháp và phát triển phần mềm, công ty VNPT Technology

Tất cả khoá học