Interests

VN

avatar

Bảo Vũ Nhữ

2
4.4
0
 • Thạc sĩ: Công nghệ thông tin
 • Admin Cộng đồng NodeJS Việt Nam: https://nodejs.vn
 • Kỹ sư phần mềm, trưởng nhóm lập trình tại Trung tâm Giải pháp và phát triển phần mềm, công ty VNPT Technology
 • Xây dựng các giải pháp và phát triển các phần mềm đám mây WIFI Cloud Controller, các dự án NMS tại VNPT Technology
 • Xây dựng các giải pháp và phát triển các dịch vụ VAS viễn thông: các dự án AllBlocking, 7Color, DCOM, IPTV tại Viettel ICT
 • Hơn 8 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm
 • Hơn 6 năm kinh nghiệm viết blog kỹ thuật trên vndemy.com
 • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BKIndex Group.
Bảo Vũ Nhữ
Courses: 2
Rating: 4.4
Followers: 0

Bảo Vũ Nhữ

About
 • Thạc sĩ: Công nghệ thông tin
 • Admin Cộng đồng NodeJS Việt Nam: https://nodejs.vn
 • Kỹ sư phần mềm, trưởng nhóm lập trình tại Trung tâm Giải pháp và phát triển phần mềm, công ty VNPT Technology
 • Xây dựng các giải pháp và phát triển các phần mềm đám mây WIFI Cloud Controller, các dự án NMS tại VNPT Technology
 • Xây dựng các giải pháp và phát triển các dịch vụ VAS viễn thông: các dự án AllBlocking, 7Color, DCOM, IPTV tại Viettel ICT
 • Hơn 8 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm
 • Hơn 6 năm kinh nghiệm viết blog kỹ thuật trên vndemy.com
 • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BKIndex Group.
Top Courses
Loading...
Loading...