Danh mục
0
0
Bảo Đại Nguyễn
Học viên: 11
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Kinh nghiệm thiết kế ứng dụng di động 3 năm
  • Kinh nghiệm tham gia thiết kế game di động 2.5 năm
  • Thiết kế game và mô hình 3D sử dụng Untiy và Maya 1.5 năm

Tất cả khoá học