Interests

VN

avatar

Bảo Đại Nguyễn

1
3.9
0
  • Kinh nghiệm thiết kế ứng dụng di động 3 năm
  • Kinh nghiệm tham gia thiết kế game di động 2.5 năm
  • Thiết kế game và mô hình 3D sử dụng Untiy và Maya 1.5 năm
  • Tham gia vào các dự án thiết kế và phát triển ứng dụng Android tại công ty TNHH Kloon - 2 năm
Bảo Đại Nguyễn
Courses: 1
Rating: 3.9
Followers: 0

Bảo Đại Nguyễn

About
  • Kinh nghiệm thiết kế ứng dụng di động 3 năm
  • Kinh nghiệm tham gia thiết kế game di động 2.5 năm
  • Thiết kế game và mô hình 3D sử dụng Untiy và Maya 1.5 năm
  • Tham gia vào các dự án thiết kế và phát triển ứng dụng Android tại công ty TNHH Kloon - 2 năm
Top Courses
Loading...