Interests

VN

avatar

Bạch Huỳnh Uyên Linh

2
4.6
0
  • Tốt nghiệp ngành Hoá thực phẩm.
  • Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.
  • 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh và kem tươi.
  • 5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM.
Bạch Huỳnh Uyên Linh
Courses: 2
Rating: 4.6
Followers: 0

Bạch Huỳnh Uyên Linh

About
  • Tốt nghiệp ngành Hoá thực phẩm.
  • Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.
  • 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh và kem tươi.
  • 5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM.
Top Courses
Loading...
Loading...