Danh mục
0
0
Bạch Huỳnh Uyên Linh
Học viên: 27
Khóa học: 298

Kinh nghiệm

  • 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh và kem tươi.
  • 5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM.
  • Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.

Tất cả khoá học