Danh mục
0
0
Học viên: 205
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Giảng viên đạt chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA của Cambridge, TOEIC 960 (Listening 450/450).
  • Kinh nghiệm giảng dạy 7 năm đào tạo luyện thi TOEIC.
  • Thành công trong việc giúp đông đảo học viên đạt được mục tiêu TOEIC.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan