Interests

VN

avatar

Anh Do

1
0
25
  • Giảng viên đạt chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA của Cambridge, TOEIC 960 (Listening 450/450).
  • Kinh nghiệm giảng dạy 7 năm đào tạo luyện thi TOEIC.
  • Thành công trong việc giúp đông đảo học viên đạt được mục tiêu TOEIC.
Anh Do
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 25

Anh Do

About
  • Giảng viên đạt chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA của Cambridge, TOEIC 960 (Listening 450/450).
  • Kinh nghiệm giảng dạy 7 năm đào tạo luyện thi TOEIC.
  • Thành công trong việc giúp đông đảo học viên đạt được mục tiêu TOEIC.
Top Courses

No Related Course