Danh mục
0
0
Ảo thuật gia J
Học viên: 3
Khóa học: 1122

Kinh nghiệm

  • Ảo thuật gia nổi tiếng hàng đầu Việt Nam (Top 1 tìm kiếm trên google và youtube)
  • Thành viên hiệp hội ảo thuật thế giới IBM
  • Kinh nghiệm về ảo thuật trên 8 năm, ảo thuật gia có chương trình ảo thuật đường phố được trình chiếu liên tục trên nhiều kênh truyền hình khác nhau

Tất cả khoá học