Interests

VN

avatar

Anh Tuấn

0
0
0
 • Có nhiều năm nghiên cứu về Phong Thủy, Nhân Tướng Học, Huyền Học.
 • Thông thạo tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh.
 • Từng đi nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam để quan sát và xem tướng.
 • Từng tư vấn, đào tạo hướng dẫn nhiều cá nhân, tổ chức ứng dụng Nhân Tướng Học, phong thủy vào cuộc sống, cũng như công việc.
 • Từng ra nước ngoài để tham khảo và học hỏi (Singapore, Malaysia, Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc,..).
 • Chuẩn bị sang Mỹ học thêm về Tâm Lý Học Ứng Dụng tại bang Texas, Mỹ.
Anh Tuấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Anh Tuấn

About
 • Có nhiều năm nghiên cứu về Phong Thủy, Nhân Tướng Học, Huyền Học.
 • Thông thạo tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh.
 • Từng đi nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam để quan sát và xem tướng.
 • Từng tư vấn, đào tạo hướng dẫn nhiều cá nhân, tổ chức ứng dụng Nhân Tướng Học, phong thủy vào cuộc sống, cũng như công việc.
 • Từng ra nước ngoài để tham khảo và học hỏi (Singapore, Malaysia, Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc,..).
 • Chuẩn bị sang Mỹ học thêm về Tâm Lý Học Ứng Dụng tại bang Texas, Mỹ.
Top Courses

No Related Course