Danh mục
0
0
Anh Tuấn
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Có nhiều năm nghiên cứu về Phong Thủy, Nhân Tướng Học, Huyền Học.
  • Thông thạo tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh.
  • Từng đi nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam để quan sát và xem tướng.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan