Danh mục
0
0
Anh Anh
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Diễn giả chính các hội thảo cho nhà đầu tư mới của 1 công ty chứng khoán top đầu ngành Việt Nam
  • Giảng viên cho các lớp đào tạo nội bộ công ty, các lớp tại doanh nghiệp, nhóm học
  • Nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật giá về thị trường chứng khoán Việt Nam và Sàn giao dịch hàng hóa Bộ Công Thương