Interests

VN

avatar

Alphabooks4 undefined

1
0
0
  • TS Y học Chu Đình Tới - người hiện đang làm việc tại Khoa Y học, ĐH Oslo Nauy.
  • TS. Tới là người đã Tổ chức và giảng dạy các lớp Kỹ năng tìm kiếm và ứng cử học bổng Online từ năm 2011, học viên được lựa chọn đều là các thủ khoa và á khoa các trường ĐH ở VN, và hầu hết học viên sau khi học xong đều đã đi du học bằng các học bổng danh giá.
  • TS. Tới là tác giả của nhiều cuốn sách trong đó có hai cuốn sách về du học là "Hành trang Du học" và "Tôi đã đi du học bằng học bổng như thế nào", đây là những cuốn sách gối đầu giường cho các bạn trẻ VN có mong muốn đi du học ở nước ngoài
  • Ngoài ra, TS Tới còn là người sáng lập ra trang Facebook Hội du học sinh Việt Nam hiện có hơn 14 nghìn thành viên...
  • TS Tới là người đa đi du học từ Thạc sĩ, Tiến Sĩ ở nước ngoài, và hoàn toàn nhận được các học bổng toàn phần danh giá của chính phủ nước ngoài và Liên minh Châu Âu.
Alphabooks4 undefined
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Alphabooks4 undefined

About
  • TS Y học Chu Đình Tới - người hiện đang làm việc tại Khoa Y học, ĐH Oslo Nauy.
  • TS. Tới là người đã Tổ chức và giảng dạy các lớp Kỹ năng tìm kiếm và ứng cử học bổng Online từ năm 2011, học viên được lựa chọn đều là các thủ khoa và á khoa các trường ĐH ở VN, và hầu hết học viên sau khi học xong đều đã đi du học bằng các học bổng danh giá.
  • TS. Tới là tác giả của nhiều cuốn sách trong đó có hai cuốn sách về du học là "Hành trang Du học" và "Tôi đã đi du học bằng học bổng như thế nào", đây là những cuốn sách gối đầu giường cho các bạn trẻ VN có mong muốn đi du học ở nước ngoài
  • Ngoài ra, TS Tới còn là người sáng lập ra trang Facebook Hội du học sinh Việt Nam hiện có hơn 14 nghìn thành viên...
  • TS Tới là người đa đi du học từ Thạc sĩ, Tiến Sĩ ở nước ngoài, và hoàn toàn nhận được các học bổng toàn phần danh giá của chính phủ nước ngoài và Liên minh Châu Âu.
Top Courses

No Related Course