Interests

VN

avatar

Alphabooks undefined

1
4
0
 • Alpha Books.
 • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Phạm Văn Thấu
 • Trưởng khoa Xuất bản (trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
 • Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Việt thực hành.
 • Tác giả của cuốn sách Tiếng Việt thực hành xuất bản 2005.
Alphabooks undefined
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Alphabooks undefined

About
 • Alpha Books.
 • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Phạm Văn Thấu
 • Trưởng khoa Xuất bản (trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
 • Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Việt thực hành.
 • Tác giả của cuốn sách Tiếng Việt thực hành xuất bản 2005.
Top Courses

No Related Course