Danh mục
0
0
Alphabooks
Học viên: 107
Khóa học: 32

Kinh nghiệm

  • Alpha Books.
  • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy.
  • Giám đốc ENCI Education Group.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan