Interests

VN

avatar

Alphabooks undefined

1
0
0
 • Alpha Books.
 • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Lê Văn Trưởng
 • Phó phòng-Quyền Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Sông Hồng Thủ đô.
 • Tham gia tư vấn setup hệ thống quản trị, hệ thống vận hành toàn Tập đoàn.
 • Triển khai các phân nhiệm chuyên môn: Tuyển dụng; Đào tạo; C&B; Quan hệ lao động trong tập đoàn.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của CEO.
Alphabooks undefined
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Alphabooks undefined

About
 • Alpha Books.
 • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Lê Văn Trưởng
 • Phó phòng-Quyền Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Sông Hồng Thủ đô.
 • Tham gia tư vấn setup hệ thống quản trị, hệ thống vận hành toàn Tập đoàn.
 • Triển khai các phân nhiệm chuyên môn: Tuyển dụng; Đào tạo; C&B; Quan hệ lao động trong tập đoàn.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của CEO.
Top Courses

No Related Course